CHIESI

O skupině Chiesi

Chiesi je mezinárodní biofarmaceutická skupina, jež se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních léčebných řešení, která také uvádí na trh, a to v oblastech podpory dýchání, vzácných onemocnění a specializované péče. Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života lidí a chovat se zodpovědně ke společnosti a životnímu prostředí.

Chiesi se v Itálii, USA a ve Francii stala Benefit Corporation, čímž její odhodlání vytvářet hodnotu i pro společnost získalo právní závaznost a nabylo klíčového významu z hlediska rozhodování celé skupiny. Certifikace B Corp, kterou od roku 2019 disponujeme, znamená, že jsme součástí globální komunity firem, které splňují vysoké standardy, pokud jde o sociální a environmentální dopad své činnosti. Skupina Chiesi chce do roku 2035 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Je aktivní již více než 85 let, sídlí v italské Parmě, působí ve 30 zemích světa a zaměstnává více než 6000 lidí. Centrum skupiny pro výzkum a vývoj v Parmě spolupracuje s dalšími 6 významnými centry pro výzkum a vývoj ve Francii, USA, Kanadě, Číně, Spojeném království a Švédsku.

Další informace jsou k dispozici na www.chiesi.com.

navštivte
transplantační centraMáte dotaz k našemu projektu?
Kontaktujte nás

vasechiesi@chiesi.cz

všechny kontakty
Plzeň
Praha
Praha
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Ostrava

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE V PLZNI

Adresa: FN Plzeň, Alej svobody 80, 304 60 Plzeň

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

Adresa: V úvalu 84, Praha 5

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY PRAHA

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM PŘI UROLOGICKÉ KLINICE FN HRADEC KRÁLOVÉ A LF UK

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

více informací

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO

Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Adresa: I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

více informací