PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Tato webová stránka byla vytvořena jako služba společnosti Chiesi CZ s.r.o . Přes veškeré úsilí nemusejí být informace na této stránce vždy aktuální. Obsahem nebo úmyslem této webové stránky není poskytovat rady nebo doporučení. Tato webová stránka neslouží jako základ pro jakékoliv rozhodování ohledně výběru léků nebo léčby. Je důležité, abyste se spoléhali pouze na rady lékařů, kteří Vám poradí nejlepší postup pro vaši konkrétní situaci. Společnost Chiesi CZ s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za přesnost nebo úplnost nebo použití informací obsažených na této webové stránce, resp. za jejich aktualizaci.

Prostřednictvím této webové stránky je možné se spojit s jinými webovými stránkami na internetu, včetně webových stránek poboček společnosti Chiesi v jiných zemích, což nutně neznamená, že společnost Chiesi CZ s.r.o. tyto stránky podporuje, schvaluje jejich obsah, nebo jakýmkoli jiným způsobem jejich prosazuje. Společnost Chiesi CZ s.r.o. nepřebírá odpovědnost za informace na webových stránkách třetích stran, které jsou mimo její kontrolu. I když je maximální snahou společnosti Chiesi CZ s.r.o. poskytovat spojení pouze na webové stránky třetích stran, které splňují požadavky všech platných zákonů a ostatních právních předpisů, jakož i interní normy společnosti Chiesi CZ s.r.o., je třeba si uvědomit, že obsah těchto webových stránek třetích stran je tvořen a podléhá změnám bez možnosti ovlivnění společností Chiesi CZ s.r.o. Proto společnost Chiesi CZ s.r.o. nemůže převzít odpovědnost za žádné informace nebo stanoviska obsažené na webových stránkách třetích stran. Návštěvníci této stránky automaticky akceptují, že tak učinili na vlastní riziko.

navštivte
transplantační centraMáte dotaz k našemu projektu?
Kontaktujte nás

vasechiesi@chiesi.cz

všechny kontakty
Plzeň
Praha
Praha
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Ostrava

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE V PLZNI

Adresa: FN Plzeň, Alej svobody 80, 304 60 Plzeň

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

Adresa: V úvalu 84, Praha 5

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY PRAHA

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM PŘI UROLOGICKÉ KLINICE FN HRADEC KRÁLOVÉ A LF UK

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

více informací

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO

Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Adresa: I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

více informací