DÁRCOVSTVÍ LEDVINY

Dárcem ledviny může být díky současné transplantační medicíně téměř kdokoli. Osoba blízká, rodina i cizí člověk. Můžeš jim být i ty...

Život s jednou ledvinou
bez omezení

Zbylá ledvina plnohodnotně převezme funkci ledviny odebrané.

Snem každého z nás je žít spokojený a smysluplný život. To je možné i s jednou ledvinou. I když to může zpočátku člověka vyděsit, jedná se o nesobecký čin, který může nemocnému změnit život.

Život s jednou ledvinou je stejně kvalitní a bez omezení, jako před darováním - zbylá ledvina plnohodnotně převezme funkci ledviny odebrané.

Co BYSTE měli vědět

Dárcovství ledviny
v kostce

Kdo může být dárcem ledviny?
Dárcem může být každá osoba starší 18ti let, která je v dobrém psychickém a fyzickém stavu, má normální funkcí ledvin, a činí tak dobrovolně a nezištně. Každý dárce musí být dobře informován a seznámen se všemi aspekty dárcovství a poté pečlivě vyšetřen. Jeho dárcovství je posuzováno multidisciplinárně specialisty transplantačního centra.
Co by měl dárce vědět?
Darováním ledviny dáváte svému blízkému dar života. Dárcovství musí ale být dobrovolné. Dárce má právo kdykoli od dárcovství ustoupit. Pokud má pochybnosti či otázky, má možnost je kdykoli konzultovat se specialisty transplantačního centra, včetně psychologa. Podobně i potencionální příjemce ledviny od žijícího dárce má právo jeho ledvinu neakceptovat. Tato rozhodnutí musejí být respektována.
Jak probíhá odběr ledviny?
Odběr ledviny se provádí v celkové anestezii. Jde o výkon podobný laparoskopii - tzv. manuálně asistovaná retroperitoneoskopie (HARS), jehož výhodou je malý kožní řez, krátký operační čas a rychlé zotavení po operaci. Třetí den po operaci může být dárce propuštěn domů.
Jaká jsou dlouhodobá rizika po darování ledviny?
Vzhledem k pečlivému vyšetření a vyhodnocení potencionálních rizik pro dárce před samotným darováním ledviny, jsou dlouhodobá rizika po darování ledviny malá (0,5-1%). Zahrnují větší riziko rozvoje hypertenze, proteinurie a snížené funkce solitární ledviny. Z tohoto důvodu jsou dárci po darování ledviny celoživotně sledováni v transplantačním centru v ročních intervalech.

navštivte
transplantační centraMáte dotaz k našemu projektu?
Kontaktujte nás

vasechiesi@chiesi.cz

všechny kontakty
Plzeň
Praha
Praha
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Ostrava

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE V PLZNI

Adresa: FN Plzeň, Alej svobody 80, 304 60 Plzeň

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

Adresa: V úvalu 84, Praha 5

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY PRAHA

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM PŘI UROLOGICKÉ KLINICE FN HRADEC KRÁLOVÉ A LF UK

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

více informací

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO

Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Adresa: I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

více informací