Mýty A FAKTA

Boříme a uvádíme na pravou míru nejčastější, zažité omyly.

6 mýtů o transplantaci ledvin

1

Mýtus:

Onemocnění ledvin je vzácné.

Fakt:

Chronické onemocnění ledvin lze řadit mezi civilizační onemocnění, neboť postihuje 10% populace, tzn. každého desátého člověka. Chronické onemocnění ledvin se může postupně zhoršovat do té míry, že dojde k úplnému selhání funkce ledvin a pak je nezbytná jejich náhrada formou transplantace či dialýzy. V České republice pravidelnou dialyzační léčbu podstupuje ročně kolem 6,5 tisíce pacientů, transplantaci ledviny kolem 500 pacientů.

2

Mýtus:

Transplantovaná ledvina musí být od příbuzného.

Fakt:

Transplantovaná ledvina nemusí být výhradně od příbuzného dárce. Dárcem může být kdokoli, kdo je ochoten svému blízkému pomoci a orgán mu darovat. Výhodou transplantace od žijícího dárce je nepochybně kvalita orgánu, jeho životnost a zejména možnost přípravy transplantace. V případě příbuzného dárce (např. rodič, sourozenec) se zvyšuje pravděpodobnost imunologické shody, a tím i pravděpodobnost delšího přežívání transplantované ledviny.

3

Mýtus:

Lidé s jednou ledvinou žijí kratší a neplnohodnotný život.

Fakt:

Lidé s jednou ledvinou (po darování ledviny) žijí plnohodnotný život, bez dalších omezení a dožívají se obdobného věku jako běžná populace. Každý potencionální dárce ledviny je vždy před případným darováním ledviny pečlivě a podrobně vyšetřen. Pokud se stane dárcem ledviny, tak je po darování doživotně pravidelně sledován v transplantačním centru, aby se případná onemocnění včas odhalila.

4

Mýtus:

Darování ledviny je riskantní.

Fakt:

Každý potencionální dárce je vždy nejdříve pečlivě a podrobně vyšetřen, zda se může stát dárcem. Transplantační centrum na základě tohoto vyšetření následně definitivně rozhodne o přijetí či nepřijetí „pacienta“ jako dárce. Dlouhodobá rizika (např. vysoký krevní tlak) jsou pro dárce ledviny (v případě darování) velmi malá. Navíc dárci jsou doživotně kontrolováni v transplantačním centru. Také operační výkon (vyjmutí ledviny) je velmi šetrný, provádí se tzv. mini-invazivní laparoskopickou metodikou, díky které je rekonvalescence velmi rychlá a pacient odchází druhý den po výkonu do domácí péče.

5

Mýtus:

Věk pro darování ledviny je omezený.

Fakt:

Pro darování ledviny není důležitý kalendářní, ale biologický věk a zdravotní stav dárce. Je omezená pouze dolní hranice věku pro dárcovství (18let), avšak horní hranice omezená není. Vyšší věk sám o sobě tedy není překážkou pro darování ledviny.

6

Mýtus:

Pokud mám nemocné ledviny, tak to poznám.

Fakt:

Chronické onemocnění ledvin mnohdy probíhá skrytě, bez specifických příznaků, a často se odhalí náhodou, např. v rámci preventivní prohlídky či předoperačního vyšetření. V časných stádiích může být dokonce onemocnění ledvin diagnostikováno pouze z vzorku moči a krve, proto je důležité chodit na preventivní prohlídky. Pokud je již člověk léčen, např. s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, je potřeba dodržovat léčebný režim a docházet na pravidelné kontroly stanovené ošetřujícím lékařem.

navštivte
transplantační centraMáte dotaz k našemu projektu?
Kontaktujte nás

vasechiesi@chiesi.cz

všechny kontakty
Plzeň
Praha
Praha
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Ostrava

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE V PLZNI

Adresa: FN Plzeň, Alej svobody 80, 304 60 Plzeň

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

Adresa: V úvalu 84, Praha 5

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY PRAHA

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM PŘI UROLOGICKÉ KLINICE FN HRADEC KRÁLOVÉ A LF UK

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

více informací

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO

Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Adresa: I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

více informací