Přijmutí ledviny

Požádat o pomoc je hrdinství a je k tomu potřeba velká odvaha. Staň se i ty hrdinou a přijmi pomoc od svého dárce.

Potřebuji ledvinu,
co teď?

Samozřejmě existuje možnost zařazení na čekací listinu a vyčkání na vhodný orgán od zemřelého dárce. V současnosti je to nejrozšířenější způsob transplantací.

Na druhou stranu lékaři vidí velký potenciál a výhody v transplantaci ledviny od živých dárců – zejména od blízkých.

Život s jednou ledvinou je stejně kvalitní a bez omezení, jako před darováním, protože zbývající ledvina plnohodnotně převezme funkci odebrané ledviny. Jak ty, tak dárce budete žít plnohodnotný život i po transplantaci.

Neváhej proto požádat o pomoc své blízké. Požádat o pomoc je hrdinství a je k tomu potřeba velká odvaha. Pokud se ti někdo rozhodne ledvinu darovat, odhoď obavy, pocit viny a strach. Staň se i ty hrdinou a přijmi pomoc od svého dárce.

Transplantace od zemřelého dárce

Jedná se o nejčastější formu transplantace v České republice. Průměrná doba funkce ledviny od zemřelého dárce bývá kolem 10 let.

Pacient jako potenciální příjemce ledviny musí být nejdříve evidován (zařazen) na tzv. čekací listinu. Toto zařazení provádí lékař transplantačního centra na základě reference pacienta jeho ošetřujícím nefrologem.

Transplantace od žijícího dárce

Z hlediska dlouhodobé prognózy je transplantace ledviny od žijícího dárce nejlepší možností pro pacienty s nezvratným selháním ledvin.

Průměrná doba funkce ledviny od žijícího dárce je zhruba dvojnásobkem funkce ledviny od dárce zemřelého, t.j. 20 a více let.

navštivte
transplantační centraMáte dotaz k našemu projektu?
Kontaktujte nás

vasechiesi@chiesi.cz

všechny kontakty
Plzeň
Praha
Praha
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Ostrava

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE V PLZNI

Adresa: FN Plzeň, Alej svobody 80, 304 60 Plzeň

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

Adresa: V úvalu 84, Praha 5

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY PRAHA

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM PŘI UROLOGICKÉ KLINICE FN HRADEC KRÁLOVÉ A LF UK

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

více informací

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO

Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Adresa: I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

více informací